ORIGO GROUP KORZENIOWSKI WASILEWSKI sp.j.

Spółka ORIGO GROUP KORZENIOWSKI WASILEWSKI sp.j. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000353577
 • REGON – 142325500
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2010-04-09

Data ogłoszenia wpisu – 2010-04-27

Dane adresowe firmy ORIGO GROUP KORZENIOWSKI WASILEWSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Marynarska 21

Miejscowość – 02-674 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.180481
Długość geogr. – 20.99589

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

RADO sp. z o.o.

Spółka RADO sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000353980
 • REGON – 80423920
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-04-30

Dane adresowe firmy RADO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – Dekoracyjna 3

Miejscowość – 65-155 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.948872
Długość geogr. – 15.52508

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

PKD 2 – 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

PKD 3 – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH „EWA” sp. z o.o.

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH „EWA” sp. z o.o. / siedziba Nowa Wieś Mała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354112
 • REGON – 160323880
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-16

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH „EWA” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nowa Wieś Mała

Ulica – 16

Miejscowość – 49-200 Grodków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.698952
Długość geogr. – 17.367901

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

PKD 3 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Dane wpisane do KRS

RENOMA sp. z o.o.

Spółka RENOMA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354128
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-04-30

Dane adresowe firmy RENOMA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Schroegera 38

Miejscowość – 01-822 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.278929
Długość geogr. – 20.953859

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

Dane wpisane do KRS

STARTER POLSKA sp. z o.o.

Spółka STARTER POLSKA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354389
 • REGON – 220884773
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-19

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy STARTER POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Heweliusza 11

Miejscowość – 80-890 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.35577
Długość geogr. – 18.652109

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 2 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

AD MEG MAGDALENA SZUTY sp.k.

Spółka AD MEG MAGDALENA SZUTY sp.k. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354593
 • REGON – 21239526
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2010-04-21

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-05

Dane adresowe firmy AD MEG MAGDALENA SZUTY sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Zemska 29 A 1

Miejscowość – 54-438 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.119059
Długość geogr. – 16.958486

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

MRK POLSKA sp. z o.o.

Spółka MRK POLSKA sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354261
 • REGON – 260378292
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-19

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy MRK POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Olszewskiego 6

Miejscowość – 25-663 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.896881
Długość geogr. – 20.626011

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

RONSON DEVELOPMENT GEMINI sp. z o.o.

Spółka RONSON DEVELOPMENT GEMINI sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000353986
 • REGON – 142177984
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-19

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy RONSON DEVELOPMENT GEMINI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Magazynowa 1

Miejscowość – 02-652 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.185612
Długość geogr. – 21.00864

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

PARLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Spółka PARLO INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000354373
 • REGON – 142358480
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-19

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy PARLO INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 56C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

PROFI NAILS sp. z o.o.

Spółka PROFI NAILS sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000353953
 • REGON – 301413226
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-04-20

Data ogłoszenia wpisu – 2010-05-04

Dane adresowe firmy PROFI NAILS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Słoneczna 4

Miejscowość – 60-286 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.39826
Długość geogr. – 16.887065

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

PKD 3 – 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Dane wpisane do KRS

Next Page